Ondanks m’n falen toch geld terughalen?Afgestudeerd zijn kent niet alleen maar voordelen, het brengt ook de nodige nadelen en zelfs verplichtingen met zich mee. Eén van deze verplichtingen (die tevens resulteert in een nadeel) is het feit dat je het studentenreisproduct op je OV-chipkaart eerst via internet en vervolgens via zo een geel Ov-kastje dient te deactiveren. Vervolgens dien je als ex-student de volle pond te betalen voor je snikhete en vaak vertraagde reizen met het openbaar vervoer.

Indien je dit niet tijdig doet brengt DUO direct €68 per twee weken in rekening voor het niet rechtmatig bezitten van het studentenreisproduct, daarbij wordt niet in de OV-systemen nagegaan of je de kaart überhaupt heb gebruikt in die periode.
Oftewel een grote onverwachte tegenvaller voor de studenten die dit vergeten na het behalen van het diploma….

Ik ben zo’n student.
Ik ga echter nog een laatste poging doen om de inmiddels al door mij betaald boete van DUO  terug te vragen/vorderen. Door het indienen van een bezwaarschrift. Deze wil ik graag ter inspiratie met u delen.

DUO
Afdeling bezwaar en beroep
Postbus 50081
9702 EA Groningen
Betreft: Studieschuld als gevolg te laat stopzetten studentenreisproduct


Geachte heer/mevrouw,

Deze brief is een reactie op uw schrijven van 5 oktober 2011 waarin u mij verzoekt om €136 te betalen als ontstane studieschuld m.b.t. het studentenreisproduct.

Ik ben het niet eens met de boete van € 136 die mij is opgelegd in verband met het te laat deactiveren van mijn studentenreisproduct. Dit heeft meerdere oorzaken maar de voornaamste is wel het feit dat ik in de maand dat mijn studentenreisproduct blijkbaar nog geactiveerd was op geen enkele manier gebruik heb gemaakt van het openbaar vervoer, en daar nu wel € 136 voor zou moeten betalen.

Dit gegeven zal ik nader toelichten, na mijn afstuderen ben ik direct in dienst getreden bij een accountantskantoor aan de Keizersgracht in Amsterdam.  Vanaf dat moment fiets ik dagelijks vanuit mij woonplaats 18km naar het centrum van Amsterdam, en maak dus op geen enkele manier gebruik van het openbaar vervoer. Collega’s zouden dit eventueel aan u kunnen bevestigen, en ik kan u desgewenst ook een kopie doen toekomen van mijn “Fietsenplan”-contract met de onderneming.
Het feit dat ik nu € 136 moet betalen (sterker nog, ik heb het al betaald om rentes en boetes te voorkomen) voor openbaar vervoer waar op ik geen enkele manier gebruik van heb gemaakt vind ik een zeer idiote situatie, ik hoop dat u dit begrijpt.

Aan de andere kant begrijp ik (n.a.v. uw brieven) dat ik verzuim heb mijn studentenreisproduct tijdig te deactiveren. Dit zal ik niet ontkennen, ik ben laks geweest en heb de (blijkbaar eerder) door uw toegezonden informatiebrochures niet aandachtig gelezen, dan zal ik allicht juist hebben gehandeld. Anderzijds bestookt IB-Groep/DUO je met zoveel “berichten” dat het overzicht soms ver te zoeken is.

Daarnaast wil ik u graag laten weten dat het naar mijn mening absoluut onlogisch is dat van de student zelf verwacht wordt dat deze zijn studentenreisproduct deactiveert en wel om de volgende redenen.

 • Ik ben vier jaar geleden begonnen aan mijn studie, logischerwijs zou ik dan deze zomer afstuderen. Blijkbaar loopt je studentenreisproduct dan automatisch door als een soort ongewenste automatische contractverleningen. Deze zijn tegenwoordig verboden bij tijdschriften en mobiele -telefoonabonnementen maar de overheid behoud zich blijkbaar nog wel het recht om zich met deze, naar mijn mening, malafide praktijken bezig te houden.
 • De overheid krijgt waarschijnlijk van mijn HBO-opleiding door dat ik geslaagd ben, op dat moment kan het toch nooit al te ingewikkeld zijn om via een gekoppeld systeem het studentreisproduct automatisch te deactiveren.

Ik heb geprobeerd de gegevens van mijn OV-chipkaart via internet te achterhalen, maar dit was alleen mogelijk indien ik daar al eerder een account had aangemaakt. Indien u wel toegang heeft kunt u daar verifiëren dat ik de mijn OV-chipkaart in het geheel niet heb gebruikt in de maand september, waarover ik dus wel € 136 aan OV-kosten moet betalen.

Graag verneem ik uw mening over bovenstaande situatie, en ik verzoek u derhalve ook de naar mijn mening onterecht ontstane “schuld” van € 136 te laten vervallen en het bedrag (dat ik dus wel betaald heb) terug te storten op mijn rekening (Rabobank 1234.56.789).

Mocht u nog verdere informatie wensen of vragen hebben, ik ben te bereiken op 06-12345678, per e-mail op email@ronaldmul.nl of per schrijven naar het adres ???????, 1191 XX Ouderkerk a/d Amstel.

Ik hoop op een spoedige reactie van uw zijde.

Met vriendelijke groet,

Ronald Mul

3 Thoughts.

 1. Het stomme is dat ik het niet precies meer weet, wat niet heel gek is aangezien het meer dan 3 jaar terug is.
  Ik weet nog wel dat ik niet van de boete ben afgekomen. Verder meen ik mij te herinneren dat er een soort “standaardbrief” als antwoord kwam waarin verteld werd dat mijn bezwaar niet gehonoreerd werd. Als ik het daar niet mee eens was kon ik naar de rechter, dat vond ik wat ver gaan en heb verder geen actie ondernomen.

 2. Beste Ronald,

  Ik zit ongeveer in hetzelfde schuitje alleen is mijn boete aanzienlijk hoger, namelijk bijna €1200.
  6 maanden lang was ik onterecht in het bezit van het reisproduct maar ik gebruikte deze helemaal niet. Ik wist overigens niet dat je het zelf stop moest zetten, ik dacht namelijk dat dit automatisch zou gebeuren. Ook had ik in deze 6 maanden ook helemaal geen bericht gehad over dat ik onterecht in het bezit was van een studentenreisproduct. Nu ben ik van plan om zelf ook bezwaar te maken maar vroeg me af of jij nog enige tips voor me hebt.

  Gr.

  Brian

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*